İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda işe göre insan alımını gerçekleştirmek, çalışanların sürekli eğitimlerle kişisel gelişimini desteklemek, çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon ve ortak bir şirket kültürü oluşturmak.