mobile logo

Kalite Politikası

Evrensel teknolojiyi yakından takip ederek, eğitimli personel ve grup çalışmasını, personelin iş güvenliği ile bütünleştirip çevre şartlarını iyi kullanıp, sektördeki firmalara göre müşteri memnuniyetinin ve sürekli iyileştirmenin devamlılığına önem vererek uygun maliyetle zamanında kaliteli ürün üretmek veya olası problemlerle uğraşan ve sorunlar sebebiyle iyileştirmeler yapamayan, anlık çözümlerle sorunlarını geçiştiren firmalara kalıcı çözümler sunarak devamlı iyileştirme anlamında danışmanlıklar yapmak politikamızdır. Hedeflerimize ulaşmak ve hedeflerinize ulaştırmak için kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm bölümlerinin aktivitelerinde Kalite Güvence Sistemi gereklilikleri esas olacaktır. Kalite Yönetim Sistemimiz uluslararası standartlara uygun olarak kurulmuştur. Belirlenmiş olan politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve sektörlerde Kalite Sistemi dokümantasyonu ve talimatlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmek temel politikamızdır.