Skip links

מדיניות איכות

מדיניותנו היא לספק ייעוץ לשיפור מתמיד ולהציע פתרונות קבועים לחברות שאינן מסוגלות לייצר מוצרים חסכוניים ואיכותיים בזמן או ביצוע שיפורים רציפים עקב הסוגיות והבעיות שנתקלו בהן והימנעות מהן על ידי יישום פתרונות זמניים על ידי מעקב מקרוב אחר הטכנולוגיה האוניברסלית, שילוב כוח אדם מיומן ועבודת צוות בבטיחות התעסוקתית של הכוח אדם, שימוש טוב בתנאי הסביבה והדגשת חשיבות שביעות רצון הלקוחות ושיפור מתמיד בהשוואה לחברות אחרות בענף. דרישות מערכת אבטחת איכות הן המדיניות העיקרית שלנו בפעילות כל המחלקות על מנת לשפר את רמת האיכות שלנו בהתאם לטכנולוגיה המתקדמת וציפיות הלקוחות על מנת להשיג את היעדים שלנו ושלך.